Ayasofya, İttihad-ı İslam'ın adresini keşfetmektir

13 Mayis 2014


Akit'teki yazısında Ayasofya’nın ibadete açılmasının, tarihi bir misyon olduğunu ve onu açacak liyakatli elleri beklediğini ifade eden Erdoğan, "Ayasofya’nın ibadete açılması, kapandığı günden bu yana bütün müminlerin gördükleri millet rüyasıdır; gerçekleşeceği eşref vaktini beklemektedir" dedi. Erdoğan, Ayasofya'nın açılmasının ne anlama geldiğini de şöyle açıkladı: "Ayasofya’nın ibadete açılması; ihtişam dönemine yeniden dönüşün icra mührüdür; siyaset kıvamının olgunlaşmasını beklemektedir. Ayasofya’nın ibadete açılması, ümmet şuuruna vurulan düğümlerin bir bir çözülmeye başlaması demektir; ümmet ölçekli uyanışı beklemektedir. Ayasofya’nın ibadete açılması, İttihad-ı İslam mefkuresinin merkez adresini keşif demektir; feraset ve basiretin kolektifleşmesini beklemektedir. Bunlar olursa kuşkusuz o da olacak, vakti geldiğinde Ayasofya ibadete açılacaktır. Ne ki bu sonuç tabii seyrinde gerçekleşmeli ne erken davranılarak ne de geç kalınarak bir ölü doğuma sebebiyet verilmemelidir. Sağduyu sahibi her inanmış gönlün, her selim aklın, her temiz vicdanın katılmakta zorlanmayacağı bu ulvi düşünceler, mutlaka ve elbette her türlü kötü niyetli sefil emellere alet edilmemek bağlamında da bir iffet, bir ismet gibi korunmak mevkiindedir. Ayasofya’nın ibadete açılması taleplerini değerlendirirken işte bu hassas konum daim göz önünde tutulmalı; bir fikri sabit sürekliliği ile muhafaza edilmelidir. Ayasofya’nın ibadete açılması sadece sembolik bir mesele değil, dini bir vecibedir. Hiç kimsenin böylesi kutsal bir vecibeyi ifada Allah rızasından başka beklentilere girmesi söz konusu edilemez. Zaten başka türlü beklentilere girenler bu kutsi vecibeyi yerine getirmeye muvaffak da olamaz. Kudüs’ün fethi nasıl Hz. Ömer(r.a) kıvamında bir manevi yapının öncülüğünü gerektiriyorsa, İstanbul’un fethi de Hz. Fatih kıvamında bir manevi yapının öncülüğünü gerektirir. Mescid-i Aksa’nın geri alınması, tarihi seyir içinde Ömeri bir izdüşümle mümkün olacağı gibi Ayasofya’nın ibadete açılması da aynı şekilde Fatih benzeri bir izdüşümle mümkün olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan bu kutsi istihdama ehil görünüyor. Cenab-ı Hak’tan niyazımız pek çok hayırlı işte onu başarılı kıldığı gibi bu hayırlı işte de başarılı kılmasıdır. Vakti geldiğinde, başkaca harici bir etkiye ihtiyaç duymadan doğan güneş fıtriliğinde bir gün Ayasofya da ibadete açılacaktır. Ama vakti geldiğinde olacak olan bu fetihten, Paralelciler ve onları kullananlar asla umduklarını bulamayacaklardır. Bu son atraksiyon da onlar için çıkmaz sokaktır.